HTML елементи. ДовідникHTML теги впорядковані за алфавітом

= Новий в HTML5.

Тег Опис
<!--...--> Визначає коментар
<!DOCTYPE>  Визначає тип документу
<a> Визначає гіперпосилання
<abbr> Визначає абревіатуру або акронім
<acronym> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <abbr> замість цього.
Визначає акронім
<address> Визначає контактну інформацію автора / власника документа
<applet> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <embed> або <object> замість цього.
Визначає вбудований аплет
<area> Визначає область всередині карти зображення
<article> Визначає статтю
<aside> Визначає вміст, окрім вмісту сторінки (збоку)
<audio> Визначає звуковий контент
<b> Визначає жирний текст
<base> Вказує базову URL-адресу / ціль для всіх відносних URL-адрес документа
<basefont> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає колір, розмір і шрифт за замовчуванням для всього тексту документа
<bdi> Ізолює частину тексту, який може бути відформатований в іншому напрямку від іншого тексту за його межами
<bdo> Перевизначає поточний напрямок тексту
<big> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає збільшений текст
<blockquote> Визначає розділ, що цитується з іншого джерела
<body> Визначає тіло документа
<br> Визначає розрив рядка
<button> Визначає кнопку, що можна натискати
<canvas> Використовується для малювання на льоту, за допомогою сценаріїв (зазвичай JavaScript)
<caption> Визначає підпис таблиці
<center> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає центрування тексту
<cite> Визначає назву твору при цитуванні із нього
<code> Визначає фрагмент комп'ютерного коду
<col> Вказує властивості стовпців для кожного стовпця в елементі <colgroup>
<colgroup> Визначає групу з одного або декількох стовпців у таблиці для форматування
<data> Пов'язує заданий контент з машиночитаним перекладом
<datalist> Визначає список попередньо визначених параметрів керування введенням
<dd> Визначає опис / значення терміна в списку опису
<del> Визначає видалений з документа текст
<details> Визначає додаткові деталі, які користувач може переглядати або ховати
<dfn> Представляє визначальний екземпляр терміна
<dialog> Визначає діалоговий бокс або вікно
<dir> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <ul> замість цього.
Визначає список каталогів
<div> Визначає розділ (блочний) у документі
<dl> Визначає список описів
<dt> Визначає термін / ім'я в списку опису
<em> Визначає семантично підкреслений текст
<embed> Визначає контейнер для зовнішнього (не HTML) додатка
<fieldset> Групи пов'язаних елементів у формі
<figcaption> Визначає заголовок для елемента <figure>
<figure> Визначає автономний вміст
<font> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає шрифт, колір і розмір тексту
<footer> Визначає нижній колонтитул (футер) для документа або розділу
<form> Визначає HTML форму для введення користувачем
<frame> Не підтримується в HTML5.
Визначає вікно (фрейм) у наборі фреймів
<frameset> Не підтримується в HTML5.
Визначає набір фреймів
<h1> to <h6> Визначає HTML заголовки
<head> Визначає інформацію про документ
<header> Визначає заголовок для документа або розділу
<hr> Визначає тематичну зміну контенту
<html> Визначає корінь HTML-документа
<i> Визначає частину тексту альтернативним голосом або настроєм
<iframe> Визначає вбудований фрейм
<img> Визначає зображення
<input> Визначає елемент управління введенням
<ins> Визначає текст, який було вставлено в документ
<kbd> Визначає введення з клавіатури
<label> Визначає мітку для елемента <input>
<legend> Визначає заголовок для елемента <fieldset>
<li> Визначає елемент списку
<link> Визначає взаємозв'язок між документом і зовнішнім ресурсом (найчастіше використовується для посилання на зовнішні таблиці стилів)
<main> Визначає основний вміст документа
<map> Визначає карту зображення на стороні клієнта
<mark> Визначає позначений (маркований) / виділений текст
<meta> Визначає метадані HTML документу
<meter> Визначає скалярне вимірювання в межах відомого діапазону (датчик)
<nav> Визначає навігаційні посилання (навігація по сайту)
<noframes> Не підтримується в HTML5.
Визначає альтернативний вміст для користувачів, які не підтримують фрейми
<noscript> Визначає альтернативний вміст для користувачів, які не підтримують сценарії на стороні клієнта
<object> Визначає вбудований об'єкт
<ol> Визначає впорядкований (нумерований) список
<optgroup> Визначає групу відповідних параметрів у випадаючому списку (випадаючому меню)
<option> Визначає параметр у випадаючому списку
<output> Визначає результат розрахунку (калькуляції)
<p> Визначає параграф (абзац)
<param> Визначає параметр для об'єкта
<picture> Визначає контейнер для декількох ресурсів зображення
<pre> Визначає попередньо відформатований текст
<progress> Представляє хід виконання завдання
<q> Визначає коротку цитату
<rp> Визначає, що показувати в браузерах, які не підтримують ruby анотації
<rt> Визначає пояснення / вимову символів (для східноазіатської типографіки)
<ruby> Визначає анотацію ruby (для східноазіатської типографіки)
<s> Визначає текст, який більше не є правильним
<samp> Визначає вихідні дані з комп'ютерної програми
<script> Визначає скрипт на стороні клієнта
<section> Визначає розділ (секцію) у документі
<select> Визначає випадаючий список
<small> Визначає менший текст
<source> Визначає кілька медіа-ресурсів для медіа-елементів (<video> та <audio>)
<span> Визначає розділ (строчний) у документі
<strike> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <del> або <s> замість цього.
Визначає перекреслений текст
<strong> Визначає семантично важливий текст
<style> Визначає інформацію про стиль для документа
<sub> Визначає підрядковий текст (нижній індекс)
<summary> Визначає видимий заголовок для елемента <details>
<sup> Визначає надрядковий текст (верхній індекс)
<svg> Визначає контейнер для графіки SVG
<table> Визначає таблицю
<tbody> Групує вміст тіла в таблиці
<td> Визначає клітинку (чарунку) в таблиці
<template> Визначає шаблон
<textarea> Визначає багаторядковий елемент управління введенням (текстова область)
<tfoot> Згруповує вміст нижнього колонтитула в таблиці
<th> Визначає чарунку заголовка в таблиці
<thead> Групує вміст заголовка в таблиці
<time> Визначає дату / час
<title> Визначає заголовок документа
<tr> Визначає рядок у таблиці
<track> Визначає текстові доріжки для медіа-елементів (<video> та <audio>)
<tt> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає текст телетайпу
<u> Визначає текст, який має бути стилістично відмінним від звичайного тексту
<ul> Визначає невпорядкований (ненумерований) список
<var> Визначає змінну
<video> Визначає відео чи фільм
<wbr> Визначає можливий розрив рядка

Скільки всього HTML тегів?

Як видно із вищенаведеної таблиці, станом на 2019 рік в специфікації HTML5 офіційно затверджено і підтримується 107 HTML тегів. 12 тегів, наведених в таблиці, вже не підтримуються в специфікації HTML5, але підтримується більшістю браузерів. Навіть якщо ви раніше використовували ці теги при створені своїх веб-сайтів, вони ще будуть працювати в багатьох сучасних веб-браузерах. Але все ж таки застарілі HTML теги не рекомендується використовувати в нових веб-проектах. Краще дотримуватись рекомендацій W3C та офіційно затвердженої специфікації HTML5. Крім того, стандарти постійно змінюються. З часом деякі теги можуть зникати, а деякі нові теги з'являтися. Для того, щоб залишатись в курсі всіх змін, що відбуваються в веб-стандартах, необхідно відвідувати офіційні веб-ресурси, де всі ці зміни публікуються і затверджуються, зокрема сайт Консорціума Всесвітньої Павутини W3C: https://www.w3.org/.warning

Не викладайте свій код безпосередньо в коментарях, він відображається некоректно. Скористайтесь такими сервісами, як jsfiddle.net, codepen.io, liveweave.com, jsbin.com, збережіть код на будь-якому з цих сервісів і в коментарях дайте на нього посилання. Так буде видно і код, і результат.