Урок №30. HTML. Символи

Курс по основам HTML | CSS. W3Schools українською. Уроки для початківцівHTML/CSS. Символьні елементи

Деякі символьні HTML елементи були описані в попередньому розділі. Багато математичних, технічних і валютних символів не існують на звичайній клавіатурі. Щоб додати такі символи до HTML-сторінки, можна використовувати назву HTML-об'єкта. Якщо ім'я об'єкта не існує, можна використовувати номер об'єкта, десяткове або шістнадцяткове відображення.

Приклад:

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>

Відобразиться як:

I will display €
I will display €
I will display €
Спробуйте самі! »

Деякі математичні символи, що підтримуються HTML

Символ Номер Об'єкт Опис
&#8704; &forall; ДЛЯ ВСІХ
&#8706; &part; ЧАСТИННИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ
&#8707; &exist; ІСНУЮЧЕ
&#8709; &empty; ПУСТІ НАБОРИ
&#8711; &nabla; NABLA
&#8712; &isin; ЕЛЕМЕНТ
&#8713; &notin; НЕ ЕЛЕМЕНТ
&#8715; &ni; МІСТИТЬ В ЯКОСТІ ЧЛЕНА
&#8719; &prod; N-ARY ПРОДУКТ
&#8721; &sum; N-ARY ПУДСУМОК

Повний математичний довідник


Деякі грецькі літери, що підтримуються в HTML

Символ Номер Об'єкт Опис
Α &#913; &Alpha; GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β &#914; &Beta; GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ &#915; &Gamma; GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ &#916; &Delta; GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε &#917; &Epsilon; GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ &#918; &Zeta; GREEK CAPITAL LETTER ZETA

Повний довідник грецьких символів та літер


Деякі інші об'єкти, що підтримуються в HTML

Символ Номер Об'єкт Опис
© &#169; &copy; ЗНАК АВТОРСЬКОГО ПРАВА
® &#174; &reg; ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗНАК
&#8364; &euro; ЗНАК ЄВРО
&#8482; &trade; ТОРГІВЕЛЬНА МАРКА
&#8592; &larr; СТРІЛКА ВЛІВО
&#8593; &uarr; СТРІЛКА ВГОРУ
&#8594; &rarr; СТРІЛКА ВПРАВО
&#8595; &darr; СТРІЛКА ВНИЗ
&#9824; &spades; ЧОРНА ПІКА
&#9827; &clubs; ЧОРНЯ ХРЕСТЯ
&#9829; &hearts; ЧОРНА ЧІРВА
&#9830; &diams; ЧОРНА БУБНА

Повний довідник валют

Повний довідник стрілок

Повний довідник символівwarning

Не викладайте свій код безпосередньо в коментарях, він відображається некоректно. Скористайтесь такими сервісами, як jsfiddle.net, codepen.io, liveweave.com, jsbin.com, збережіть код на будь-якому з цих сервісів і в коментарях дайте на нього посилання. Так буде видно і код, і результат.